Privacyverklaring Van Ewijk Zonwering B.V.

Dit is de privacyverklaring van Van Ewijk Zonwering bv te Lelystad. Hierna ook te noemen van Ewijk. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:
Wij hebben uw gegevens nodig voor het verwerken van uw opdrachten, het contact dat wij met u voeren, U up-to-date houden van de laatste aanbiedingen, het monitoren van het web- verkeer en het sturen van facturen. Hiervoor hebben wij de NAW-gegevens nodig, contact gegevens en uw emailadres nodig. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze rechten staan bij “Welke rechten heeft u “. U kunt ons, zoals wettelijk verplicht, ten alle tijden vragen uw gegevens uit ons systeem te laten halen. Dit kan door middel van telefonisch contact of via de mail. Onze gegevens vindt u terug bij “wat als u vragen of klachten heeft?”

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken u gegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het aanspreken met de juiste titel en naam
• Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
• Om elektronische bevestigingen van de registratie en/ of de bestelling te kunnen sturen
• Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/ of bestelling
• Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
• Om de bestelling te kunnen verwerken
• Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
• Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
• Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken u gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”): U toestemming. De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/ of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij bij bent. De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting. De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
• Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers onze klanten en hun wensen.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren. We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Worden u gegevens doorgegeven naar buiten de Europese economische ruimte?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische ruimte, ze worden alleen opgeslagen op de servers die zich binnen de Europese Economische ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/ of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:
• Klantgegevens, email adres, telefoonnummer: Zolang u klant bij ons bent. U kunt zich altijd bij ons uitschrijven, dan verwijderen wij direct u gegevens.
• Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
• Gegevens in de administratie: Zolang u klant bij ons bent. U kunt zich altijd bij ons uitschrijven, dan verwijderen wij direct u gegevens.
• Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden): zolang u een account heeft.
• Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen): Zolang u klant bij ons bent. U kunt zich altijd bij ons uitschrijven, dan verwijderen wij direct u gegevens.
• Correspondentie: zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 2 jaar daarna.
• IP-adres: tot 12 maanden na het laatste website bezoek.
• Informatie over creditchecks: tot 12 maanden na het laatste website bezoek.
• Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen: zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
• Informatie die verband houdt met het juridische procedure: zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Cookies

“Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door u browser op uw harde schijf van u computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij het volgende bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” Wij gebruiken cookies voor:
• Het optimaliseren van de website
• Het bewaren van u winkelwagen
• Het monitoren van webverkeer

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
• Om informatie te ontvangen over de verwerking van gegevens;
• Om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
• Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
• In bepaalde gevallen om u gegevens te laten verwijderen;
• In bepaalde gevallen om u gegevens te laten ‘beperken’;
• In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van u gegevens;
• Om, als u toestemming heeft gegeven voor gebruik van u gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstige gebruik van u gegevens;
• Als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van u gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om u gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
• Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Om u rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “wat als u vragen of klachten heeft?” het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. De meeste van uw gegevens vindt u terug in u eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kan u rechtstreeks contact met ons opnemen. In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kan u contact opnemen met:
Van Ewijk zonwering B.V.
Tjalk 15-08
8232 LK Lelystad
0320-218191
info@vanewijkzonering.nl